Search

Triển khai khoan cọc thử thí nghiệm dự án Hưng Phú 2

Liên tục những ngày đầu tháng 8 trên công trường Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú 2 (thuộc đường Đặng Lộ, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa) những chiếc xe hạng nặng đang triển khai đóng thử nghiệm, thực nghiệm cọc chịu lực báo hiệu sự khởi động tốt đẹp trong thời gian tới

Dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú 2 thi công 3 cọc thử, thí nghiệm tại dự án nêu trên để phục vụ công tác kiểm tra sức chịu tải của nền đất, thiết kế kỹ thuật theo yêu cầu của Sở Xây dựng Khánh Hòa.
 
Đây là nội dung thuộc nhiệm vụ khảo sát xây dựng do chủ đầu tư tổ chức thực hiện được quy định tại Mục 1 Chương IV Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 17/6/2014 và được hướng dẫn tại Mục 1 Chương III Ngh định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng nên đề nghị Quý Công ty nghiên cứu thực hiện theo quy định.
Một số hình ảnh dự án đang triển khai đóng cọc thực nghiệm:
Bảng công bố dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú 2
Xe cẩu hạng nặng được đưa vào dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú 2
 
 
Các cán bộ, kỹ sư bàn thảo công việc
Theo dõi Fanpage của chúng tôi để cấp nhật thông tin, tiến độ và có được những chính sách, hỗ trợ sớm nhất.
  • Chia sẻ

Bài viết trước

Thi công khoan cọc thử thí nghiệm tại dự án Nhà ở xã hội Hưng Phú II

Bài tiếp tiếp theo

Thi công khoan cọc thử thí nghiệm dự án NOXH Hưng Phú 2 phục vụ cho thiết kế, xây dựng